JEB ABs applikation för CDB

Denna webbapplikation hanterar förfrågningar via webservice som gäller CDB (register över nöt mm) från bland annat Vetmanager.

För mer information kontakta JEB, 0707-440702